Κάλυψη περιοχής

Κατάσταση αναμεταδοτών στη περιοχή του SZ8CFU
VHF

R0: αναμεταδότης Θεσπρωτίας 145.600 shift -600 τόνος 88, 5 ΕΝ/ΕΝ
R0B: αναμεταδότης Κεφαλονιάς 145, 6125 shift -600 τόνος 94, 8 ΕΝ/ΕΝ
R1: αναμεταδότης Πρέβεζας 145,625 shift -600 τόνος 77,0 ΕΝ/ΕΝ
R2: αναμεταδότης Ακαρνανίας 145,650 shift -600 τόνος 88, 5 ΕΝ/ΕΝ
R3: αναμεταδότης Λευκάδας 145,675 shift -600 τόνος 82, 5 ΕΚ/ΕΝ
R4: αναμεταδότης Καρδίτσας 145,700 shift -600 τόνος 82, 5 ΕΝ/ΕΝ
R5: αναμεταδότης Κέρκυρας 145,725 shift -600 τόνος 94,8 ΕΝ/ΕΝ
R6: αναμεταδότης Ιωαννίνων 145,750 shift -600 τόνος 94, 8 ΕΝ/ΕΝ
R7: αναμεταδότης Ιωαννίνων 145,775 shift -600 τόνος 88, 5 ΕΝ/ΕΝ

                    

UHF

RU76: αναμεταδότης Άρτας 438,800 SHIFT -7600 τόνος 71,9
RU68: αναμεταδότης Άρτας 438,600 SHIFT -7600 τόνος 94,8
RU4: αναμεταδότης Καρδίτσας 434,700 SHIFT -1600 τόνος 88,5
RU72: αναμεταδότης Ιωαννίνων 438,700 SHIFT -7600 τόνος DMR
RU70: αναμεταδότης Ιωαννίνων 438,650 SHIFT -7600 τόνος 88,5
RU78: αναμεταδότης Ιωαννίνων 438,850 SHIFT -7600 τόν DSTAR
RU74: αναμεταδότης Ιωαννίνων 438,750 SHIFT -7600 τόνο DMR
RU75: αναμεταδότης Ιωαννίνων 438,775 SHIFT – 7600 τόνος 88,5
RU99: αναμεταδότης Κέρκυρας 439,375 SHIFT -7600 τόνος 94,8
SV6C: link Φιλιππιάδας 430,775 simplex τόνος 88,5