Δ.Σ. Συλλόγου

Πρόεδρος: Μπούζης Σπυρίδων SV8NBI
Αντιπρόεδρος : Σπάτουλας Κωνσταντίνος SV8GTF
Γραμματέας : Παχής Γεώργιος SY8PEK
Ταμίας: Κόντης Σπυρίδων SY8PEL
Μέλος : Σπανός Γεώργιος SV8GTY

Εξελεγκτική επιτροπή

 Πρόεδρος : Βαβλέκης Χρήστος
1ο Μέλος :  Γιαννόπουλος Χρήστος
2ο Μέλος : Βιτουλαδίτης Νικόλαος