Δ.Σ. Συλλόγου

Πρόεδρος: Μπούζης Σπυρίδων SV8NBI
Αντιπρόεδρος : Κοντός Σπυρίδων SV8GTH
Γραμματέας : Παχής Γεώργιος SY8PEK
Ταμίας: Γιαννόπουλος Χρήστος SV8GTL
Μέλος : Στραβοράβδης Στέφανος SV8TBJ

Εξελεγκτική επιτροπή

 Πρόεδρος : Κουτσάκης Ιωάννης SV8AHV
1ο Μέλος : Κονοφάος  Σπυρίδων SY8DBO
2ο Μέλος :  Κοντογιώργος  Αθανάσιος