Συχνότητες Σ.Ρ.Κ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Σ.Ρ.Κ

Repeater R5 – SW8Q

RX 145.725

TX 145.125

TONE 94.8 Ηz

SHIFT – 0.600

………………………

Repeater SW8R -DMR

Δίκτυο : BrandMeister

DMR ID :202802

RX : 438.675

TX: 431.075

DMR TALK GROUP – CORFU ISL. : 20281

……………………….

Repeater SW8U -RU99

RX : 439.375

TX: 431.775

TONE: 94,8

SHIFT: – 7.600

…………………………

Repeater SW8V RU101

RX : 439.425

Shift : -7.600

ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ C4FM (FUSION)

…………………………

APRS 144.800

145.500 κανάλι κλήσης περιορισμένη χρήση

145.200 κανάλι κινδύνου

145.550 κανάλι που μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ελεύθερη συνομιλία.

434.025 σύνδεση με FRN TONE 71.9