Συχνότητες Σ.Ρ.Κ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Σ.Ρ.Κ

Repeater R5 – SW8Q

RX 145.725

TX 145.125

TONE 94.8 Ηz

SHIFT – 0.600

………………………

Repeater SW8R -DMR

Δίκτυο : BrandMeister

DMR ID :202802

RX : 438.675

TX: 431.075

DMR TALK GROUP – CORFU ISL. : 20281

……………………….

Repeater SW8U -RU99

RX : 439.375

TX: 431.775

TONE: 94,8

SHIFT: – 7.600

…………………………

Repeater SW8V RU101

RX : 439.425

Shift : -7.600

ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ C4FM (FUSION)

…………………………

APRS 144.800

145.500 κανάλι κλήσης περιορισμένη χρήση

145.200 κανάλι κινδύνου

145.550 κανάλι που μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ελεύθερη συνομιλία.