Εργασίες κατασκευής του ικριώματος για την τοποθέτηση των αναμεταδοτών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...