Ημερήσιο αρχείο: 31 Ιουλίου, 2020

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς Σα 01/08/2020

Προς τα μέλη μας, αύριο Σαββατο 01/08 έχουμε βαθμό επικινδυνοτητας 4 και παρακαλούμε επαγρύπνηση για παν ενδεχόμενο. Άμεση ειδοποίηση αν δούμε κάτι στο 199 η στο 112. για το ΔΣ SY8PEK