Ημερήσιο αρχείο: 1 Σεπτεμβρίου, 2020

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για Τετάρτη 02/09/2020

Προς τα μέλη μας, αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 02/09 έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3 και παρακαλώ επαγρύπνηση για παν ενδεχόμενο. Άμεση ειδοποίηση αν δούμε κάτι στο 199 η στο 112.για το ΔΣSV8NBI ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (δείκτης 3),...

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για Τρ 01/09/2020

Προς τα μέλη μας, αύριο ΤΡΙΤΗ 01/09 έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3 και παρακαλώ επαγρύπνηση για παν ενδεχόμενο. Άμεση ειδοποίηση αν δούμε κάτι στο 199 η στο 112.για το ΔΣSV8NBI