Ημερήσιο αρχείο: 3 Σεπτεμβρίου, 2020

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για Παρασκευή 04/09/2020

Προς τα μέλη μας, αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/09 έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 4 και παρακαλώ ΑΥΞΗΜΕΝΗ επαγρύπνηση για παν ενδεχόμενο. Άμεση ειδοποίηση αν δούμε κάτι στο 199 η στο 112.για το ΔΣSV8NBIΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (δείκτης 3),...

Χάετης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για Πέμπτη 03/09/2020

Προς τα μέλη μας, αύριο ΠΕΜΤΗ 03/09 έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3 και παρακαλώ επαγρύπνηση για παν ενδεχόμενο. Άμεση ειδοποίηση αν δούμε κάτι στο 199 η στο 112.για το ΔΣSV8NBIΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (δείκτης 3), προβλέπεται...