Ημερήσιο αρχείο: 8 Σεπτεμβρίου, 2020

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για Τετάρτη 09/09/2020

Προς τα μέλη μας, αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 09/09 έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3 και παρακαλώ ΑΥΞΗΜΕΝΗ επαγρύπνηση για παν ενδεχόμενο. Άμεση ειδοποίηση αν δούμε κάτι στο 199 η στο 112.για το ΔΣSV8NBI ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (δείκτης...